FAQ – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Nejčastější dotazy

Co je Tawkil? Ukázka dokumentu Tawkil.

V tomto článku budeme diskutovat o nejdůležitějším dokumentu, který potvrzuje vaše vlastnictví bytu v Egyptě, generální plná moc nebo-li  v arabštině “tawkil” (přeloženo jako ” udělení moci “). Hlavním rysem tawkilu a jeho rozdílu od jednoduché plné moci  je to, že dokument nemůže být zrušen nebo odebrán za žádných okolností, a nemůže být změněn ani bývalým majitelem nebo stavitelem nemovitosti v Egyptě.

Tawkil potvrzuje zaplacení celé kupní ceny bytu v Egyptě. To znamená, že ukončuje veškeré finančních závazky  mezi smluvními stranami – kupující a prodávající. V případě koupi bytu ve splátkách, Tawkil bude vystaven na nového majitele pouze až budou 100% uhrazeny veškeré náklady na nemovitost v Egyptě, tyto splátky jsou spláceny na základě smlouvy, ale Tawkil na byt obdržíte až tyto večkeré splátky budou splaceny . Tawkil je klíčový dokument, v transakcích s nemovitostmi v Egyptě, prodej, darování, žádost o hypoteční závazky dědictví . Generální plná moc pro vlastnická práva a dispozice k užívání bytu v Hurghadě mohou být také vystaveny  v místní samosprávě. Například pro potvrzení bydliště v Egyptě za účelem prodloužení víza.

Vlastník nemovitosti v Egyptě, je povinen mít během transakce při prodeji své nemovitosti: certifikát potvrzující vlastnictví pozemku, na kterám je dům postaven a to od stavitele – od původního majitele vystavený tawkil a také od předchozích majitelů (na sekundárním trhu), pokud byt byl prodán vícekrát, je nutné mít tawkil od každého předešlého vlastníka bytu . Tawkil, potvrzuje vlastnické právo k bytu v Egyptě a je napsán pouze v arabštině. Tawkil vydaný Státním notářským úřadem – Egyptskou arabskou republikou – “Shahr el Akari” – na základě žádosti je pak předán prodávajícímu a kupujícímu.

Tam také můžete získat duplikát dokladu (ověřenou kopii dokladu) o vašem vlastnictví nemovitosti v Egyptě a to v případě ztráty nebo poškození. Údaje o tawkilu jsou zaznamenány ve veřejnoprávních archivech a uloženy na dobu neurčitou. Pro urychlení vydání kopie o plné moci orgánem v Egyptě v takovýchto nepředvídaných případech – můžete poskytnout kopii tawkil nebo informační číslo tawkil či datum vydání ztraceného nebo poškozeného tawkil. V případě ztráty nebo depozitu tawkil nebude moci třetí strana použít tento dokument, aby nebylo možné provádět jakékoli transakce s vaším majetkem v Egyptě. Důležitost je právě v uvedených právních údajích o majiteli, jako je číslo pasu, údaje o nemovitosti a pravomoci vlastníka. To znamená, že práva k užívání bytu v Hurghadě náleží jen a pouze vlastníkovi bytu nebo také osobě oprávněné podle plné moci k provádění konvenčních realitních transakcí. Speciální plná moc (ne Tawkil) druhé osobě může být vydána pouze Státním úřadem na Shahr Al Akari a oprávněným majitelem. V takové plné moci mohou být zákonem stanoveni správci (např. právník), kteří jednají  vaším jménem a to ať už při koupi bytu v Hurghadě u soudu, či jednotné státní evidenci. Nebo k pronájmu bytu a také při přeprodeji.

Tawkil nepotvrzuje registrace na vlastnictví bytu v soudním systému a u Jednotného státního registru v Egyptě. V tomto případě už hovoříme o registraci kupní smlouvy a vlastnictví nemovitostí v Hurghadě u soudu v Káhiře či Hurghadě a to jako doplňkové záruky na stanovení vlastnických práv vlastníka nebo jinak Green Contract (Zelená smlouva) na byt. Jedná se o registraci údajů o vlastníkovi nemovitosti v Hurghadě do jednotného státního rejstříku u Egyptské arabské republiky. V tomto případě však může majitel během 5 let od nákupu pouze vyměnit svůj byt v Hurghadě, za byt dražší a také po dobu 5 let (byt s Green Contract) takto registrovaný byt nelze prodat.

Ukázka dokumentu Tawkil

tawkil-cz

Daň z nemovitostí v Egyptě

Na nejčastěji kladené otázky – odpovídá náš právník “A co daně v Egyptě?” 

Je to složité a není to jasné na první pohled. Ale v tomto článku, je naším cílem vysvětlit podstatu této otázky tím nejjednodušší a nejdostupnějším způsobem co se týká zákona o dani z nemovitosti. Před pěti lety, daň z nemovitosti platila pouze pro právnické osoby. Od roku 2008 byla v Egyptě stanovena daň z nemovitostí pro všechny, jak pro firmy tak i pro jednotlivce, ale její zavedení do praxe se neustále odkládá. Nyní, vzhledem k obtížné ekonomické situaci v zemi, má vláda v úmyslu částečně eliminovat deficit rozpočtu a to právě zavedením výběru daní. Částka daně se vypočítá s použitím progresivní stupnice a závisí na předpokládaném ročním nájemném. Na začátku roku 2013 byl tento zákon změněn a přijat. Říká se v něm, že pouze majitelé jedné nemovitosti jsou osvobozeny od daně. Navíc, minimální hodnota majetku, který je předmětem zdanění se zvýšila ze 72 na 287 tisíc dolarů. Přičemž majitelé domů jsou povinni platit daň pouze od počátku roku 2013.  Výše uvedený zákon začal platit v Egyptě od července 2013. Vlastníci nemovitostí dostávají oznámení o placení daně z nemovitosti.  V podmínkách stanovených právními předpisy Egypta (2 měsíce ode dne doručení oznámení), je nutné, aby vlastník nemovitosti zaplatil daně nebo se obrátil na soud.Celkem předmětem daně je asi 15 milionů domů. Předpokládá se, že v tomto důsledku úřady vyberou okolo 388,5 milionů dolarů. Stručně řečeno, podle tohoto zákona, pokud jste vlastníkem nemovitosti a hodnota nemovitosti je nižší než 287 tisíc dolarů, pak nemusíte platit žádné daně. ALE! : Všichni majitelé nemovitostí se musí zaregistrovat u daňových orgánů, a to bez ohledu na hodnotu nemovitosti. Dle této povinnosti, je třeba poskytnout příslušným orgánům následující dokumenty:

 1. kopii pasu majitele nemovitostí;

 2. kopie smlouvy o prodeji nemovitostí;

 3. kopie generální plné moci (Tawkil) od předchozího vlastníka nemovitosti (prodávajícího); Kromě toho, daňové orgány budou požadovat potvrzení o historii objektu (předchozí vlastníky nemovitosti), což je nutné předložit kopie dokladů:

 4. Smlouva o koupi pozemků mezi prvním majitelem (developer) majetku a místní Radou (obcí);

 5. kopie všech plných mocí na majetku, pokud nemovitost byla zakoupena na sekundárním trhu;

Tento balíček dokumentů je nutné zaslat orgánům daňové správy Egypta a to buď osobně vlastníkem nemovitosti nebo oprávněnou osobou s notářsky ověřenou plnou mocí. Pokud je cena vaší nemovitosti menší než 287 tisíc dolarů, budete od daně osvobozeni. Nezávisle od nynější ceny odhadní hodnoty vaší nemovitosti je jednou za 5 let přezkoumání ceny vaší nemovitosti. Proto v budoucnu bude muset mít ocenění vaší nemovitosti stejným postupem.

Pro více informací o zdanění a poskytování registračních služeb, se prosím obraťte na právní oddělení naší společnosti.

REGISTRACE nemovitosti v Hurghadě – Egypt

 

Všichni kupující nemovitostí v Egyptě určitě slyšeli o postupu registraci vlastnictví bytu v Hurghadě, jako je otázka vydání Zelené smlouvy. Přibližně 90 % kupujících odmítne registraci kupní smlouvy na byt v Egyptě a nechce následovat cestu složitého postupu zápisu zelené smlouvy v různých případech. Musím mít zelenou smlouvu? Ak čemu je požadováno její dokončení? A kolik to bude stát?

Obvykle je postup registrace smlouvy o vlastnictví v Egyptě možné rozdělit do několika fází:  

1. Registrace práv na nemovitosti ve státní kanceláři Shar El Akary.
A po té zadat do státního registru majitelů v úřadu. Provedeno stavitelem (při nákupu nemovitosti v Hurghadě na primárním trhu), nebo v případě předchozího majitel (v případě, že byt je opětovně prodán “opětovný přeprodej”). V důsledku toho musí mít nový majitel v rukou řádně ověřené a podepsané dokumenty od prodávajícího, osvědčení o vlastnictví nemovitosti v Egyptě –Tawkil (Generalní, neodvolatelná plná moc, že jste vlastníkem daného majetku).

2. Zaregistrujte kupní smlouvu  od bytu na Ministerstvu spravedlnosti v Egyptě.
Tento postup je dalším možným krokem  potvrzující  vaši registraci vlastnického práva k nemovitosti v Egyptě. Ale není to nutně. Dělá se na základě žádosti kupujícího. Registrace kupní smlouvy u soudu ,je  dobrovolná a je absolutním důkazem o vašem egyptském vlastnictví. Tady mohou vzniknout spory v případě, že je problém při prodeji s předložením věcných práv prodávajícího u soudu v případě,že spoludědici  získali objekt. Tyto spory jsou vzácné, ale nejsou vyloučeny.

3. Registrace Zelená smlouvy.
Všimněte si, že registrace nabývá titul u příslušných státních soudů a mohou ji získat pouze  majitele nemovitostí,  kteří se starají o svoji nemovitost a vyžádají si zelenou smlouvu od developera jež je vlastníkem půdy na které je nemovitost postavena. Pro ty, kteří si koupili byt v Hurghadě v obecních oblastech, jako je Mubarak-1, Mubarak-2 a další, kde je půda ve vlastnictvím státu. Registrace Zelená smlouvy o nemovitosti  není možná. Hlavní výhodou podepsaní Zelené smlouvy na byt v Hurghadě je udělení  povolení k pobytu (víza). Majitel  bytu v Egyptě se Zelenou smlouvou ,má nárok na rezidenční vízum 1-5rok. Nicméně,  když si zaregistrujete Green Contract – Zelenou smlouvu, máte také určité limity. Majitelé bytů nemohou takovýto registrovaný byt prodat po dobu 5 let od data zakoupení.

Registrace Zelená smlouvy obvykle vyžaduje četné případy pro vládní byrokracii a musíte si najmout právníka. Doba registrace je od 3 měsíců do šesti měsíců. Je však třeba , aby vlastník nemovitosti byl k dispozici a postarat o další sadu dokumentů:

-přítomnost Zelené smlouvy od stavitele nemovitého majetku, jak je uvedeno výše;
-kupní smlouvu, registraci vašeho majetku v El Shar Akary Ministerstvem spravedlnosti v Egyptě;
-A konečně, od vládního úřadu potvrzení  o uvedení lokality  domu, ve kterém se nachází váš byt v Egyptě. Dále to znamená, že Zelená smlouva bude vystavena jen na byt, nikoli na domácí dekoraci.
-Je-li smlouva o Prodeji bytu v cizí měně, je třeba se obrátit na egyptské banky pro pomoc při převodu této částky do národní měny Egypta.
-Platné vízum. Toto pravidlo platí pro všechny, kteří potřebují provádět řádné a právně významné akce na území Egypta. Bez víza nemůžete  zaregistrovat Vaši nemovitost v Shar El Akary a přejít na další kroky.
-Pokud bude registraci Zelené smlouvy zajišťovat advokát, musíte provést právní plnou moc k oprávnění , že bude zastupovat váš zájem. Právní předpisy Egyptské arabské republiky na podmínky délky registrace Zelené smlouvy na nemovitosti v Egyptě není omezen a závisí na schopnosti komunikace najatým právníkem s úřady a s kupujícím. Tento postup je časově velmi náročný, takže registrace Zelené smlouvy může trvat od 6 měsíců do 2 let. A možná i déle.

 

GREEN CONTRACT (ZELENÁ SMLOUVA):

NÁKUP NEMOVITOSTI V HURGHADĚ – Zelená smlouva (Green Contract)

 

dokument vydaný státním orgánem pro majitele objektu. Nemůže být vydán na více než jednu osobu. Zelená smlouva – potvrzuje, že nemovitost je zapsána na vaše jméno – jako majitele bytu v Hurghadě a to je zapsáno orgánem veřejné správy .Stát tedy zaručuje nedotknutelnost vašeho majetku. Postup registrace majetku,dle zákona č. 114 z roku 1964.

Zelená smlouva (Green Contract) se vystavuje ve dvou městech v Káhiře nebo Kena.  Tento dokument musí mít 7 instancí.Za prvé je důležitá konstrukce domu, dům musí být postaven a mít minimálně stěny a dveře.Všechny domy ve městě Hurghada musí uvádět cenu. V předaném domě už nikdy nebude připojena elektřina a ani voda. Vydání Zelené smlouvy je možné pouze v případě, že stavebník má zelenou smlouvu na půdu na které je dům postaven. Zelenou smlouvu vyžadují kupující bytů v Hurghadě, pro případ získání rezidentských víz.

Můžeme to paralérně srovnat s Evropským Certifikátem o vlastnictví nemovitosti a právě v Egyptě jsou potřebná.Většina kupujících byt v Hurghadě má omezenou registraci u soudu.

Pro kupující bytu v Hurghadě – nemovitost musí minimální náklady od 300.000 EGP a poté podle egyptských zákonů na tuto nemovitost může být vydáno pobytové vízum.Vízum se vydává na dobu šesti měsíců. S právem na prodloužení na 12 měsíců a pak prodlužováno po 5 letech. Zákony Egyptské arabské republiky nestanovují podmínky získání Zelené smlouvy. Vystavení Zelené smlouvy na nemovitost je možné po roce a to až do pěti let od nákupu nemovitosti v Hurghadě.

Samotný majetkový proces registrace objektu se skládá ze dvou fází:

  •  1 fáze – Registrace na útvaru nemovitostí.
  •   2 fáze – Konečná registrace majetku na speciálním oddělení evidence nemovitostí.

Připomínáme, že každá fyzická osoba může koupit nemovitost v Egyptě bez jakýchkoliv omezení.

Za účelem nákupu nemovitosti v Egyptě zahraničním kupcem, se vyžaduje jeden doklad: cestovní pas.

 

EGYPTSKÉ ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K NÁKUPU NEMOVITOSTÍ CIZINCI V EGYPTĚ.

 

❶ N15 Act z roku 1963 (104/1985), stanoví, že cizinci mohou koupit nemovitost v Egyptě, jako jednotlivci nebo zástupci firem, bytů, budov nebo části půdy.Také podle tohoto zákona mají cizinci veškeré záruky k tomuto majetku. Je to skutečně na budovy a pozemky, které nejsou zemědělskou půdou.

❷ N143 zákon z roku 1981 (55/1988, 205/1991, 96/1995) upravuje vlastnictví pouštní půdy (limit je 2km. od městských hranic). Zde se zadá číslo akrů (akr odpovídá cca 1 ha), který může být ve vlastnictví soukromých osob v maximální výši 150 akrů, při firemním partnerství – 10.000 akrů a pro akciové společnosti – 50.000 akrů.51% musí patřit osobě Egypské národnosti, v případě vyloučení půdy by se měla vrátit zpět Egyptu.(Tento zákon se vztahuje na investiční společnosti, které nevyžadují egyptskou spoluúčast (8/1997, viz níže), v případě finančního leasingu na dobu delší než 50 let.)

❸ N230 Act z roku 1996 (nahrazuje 56/1988) stanoví, že cizinci mohou koupit pouze dvě nemovitosti v Egyptě pro bydlení majitelů a jejich rodin, stejně jako pro realizaci jakéhokoli projektu, v souladu s právními předpisy egyptského práva a licence od vlády Egypta. Maximální plocha jednotlivě pořízeného objektu by neměla být větší než 4000 metrů čtverečních. Což zahrnuje předměty zakoupené k užívání majetku (bezplatné držení, zelená smlouva) a nezahrnuje položky zakoupené na leasing na 99 let (užívací právo). Tyto objekty nesmí mít historickou hodnotu a nesmí být památkou. V roce 2005 egyptský premiér vydal zrušení v souvislosti s předchozím zákonem, vydané v roce 1996 o právech cizinců na vlastnictví pozemku. Tato vyhláška zavedla pro zahraniční zákazníky v Sharm El Sheiku pouze užívací právo nebo „koupi pozemku na úvěr“ na dobu 99 let.

❹ Egyptský zákon č. 198 ze 2008 uvádí, že tržní hodnota rezidenčních nemovitostí – 500 000 LE (87719 dolarů), by měla být předmětem roční dani ve výši 30 LE (5,3 $) za rok -1000000 LE (175.439 dolar) by měly být zdaněny 660 LE (115.8 $) ročně. Objekty do 500 000 LE (87.719 dolar) budou osvobozeny od daně. Roční daň z nemovitosti by měla přijmout opatření v Egyptě dne 1.ledna 2010.

 


NAŠI PARTNEŘI

Odběr týdenníhozpravodaje

odběr týdenního zpravodaje

!DOCTYPE html>